Czok przewodniczącym

środa, 21 Listopad, 2018 - 09:12

Gogolin • W miniony poniedziałek (19.11) odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta w kadencji 2018-2023. Radni oraz burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie, a chwilę później rada wybrała prezydium na czele z przewodniczącym.

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Miasta został wybrany Piotr Czok. Czok był jedynym kandydatem, którego poparło 13 z 15 radnych, jeden radny był przeciwny tej kandydaturze, a sam Czok nie brał udziału w głosowaniu. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani Bertold Hirsz i Barbara Herok. Również i w tych wyborach kandydaci nie mieli żadnych rywali. Hirsza poparło 14 radnych, sam kandydat nie brał udziału w głosowaniu nad swoją osobą, podobnie było przy kandydaturze Barbary Herok, która uzyskała takie samo poparcie i również nie głosowała na siebie.

Gogolińscy radni ostro wzięli się do pracy i jeszcze podczas pierwszej sesji wybrali składy i przewodniczących poszczególnych komisji stałych rady. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybrany Krystian Kubilas, natomiast przewodniczącym komisji budżetu finansów i planowania Franciszek Holeczek, przewodniczącym komisji Infrastruktury komunalnej ładu i porządku publicznego wybrano Adriana Mroza.

Pozostali przewodniczący komisji zostali wybrani już po zamknięciu tego numeru „Nowin Krapkowickich”. O tych wyborach poinformujemy szanownych Czytelników za tydzień.

 

 

 

Autor: 
ROCH

Dodaj komentarz