Mocne wejście „Niezależnych”

wtorek, 20 Marzec, 2018 - 16:45

Walce • Tak dynamicznej sesji Rady Gminy jeszcze w Walcach nie było, ale dużo wskazuje na to, iż kolejne posiedzenia mogą wyglądać podobnie. Wójt Bernard Kubata zyskał adwersarza, który zburzył dotychczas sielankowy charakter posiedzeń.

Już podczas lutowej sesji radny (7.02) Tomasz Banaś zbombardował gospodarza gminy serią pytań, zarzucając mu między innymi zaniedbania w informowaniu radnych o poczynaniach gminy, brak działań zmierzających do pozyskiwania inwestorów i zatrzymania obecnie działających w gminie, czy też złe rozplanowanie budowy kanalizacji w Brożcu. Na sesję marcową (14.03) radny przyszedł nie tylko z nową, staranniej przygotowaną serią pytań, ale też z „zapleczem politycznym”.

Nowy klub w radzie
Na wstępie radny Banaś poinformował o utworzeniu Klubu Radnych Niezależnych, w którego skład, oprócz niego jako przewodniczącego, weszła Gerlinda Ślusarczyk oraz Waldemar Stokłosa. W imieniu klubu radny też złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad jednego z najważniejszych tego dnia projektów uchwał – o zmianie budżetu gminy na rok 2018...

 

 

To jest część artykułu.
Całość możesz przeczytać w Nowinach Krapkowickich w wydaniu papierowym lub w wersji elektronicznej.

kup e-wydanie
Autor: 
Szymon Kliszewski

Dodaj komentarz