Krapkowice • W piątek (15.12) strażacy JR-G Krapkowice ugasili płonąca topolę w dawnym parku zamkowym przy ul. Księdza Duszy w Otmęcie. W momencie ich przyjazdu drzewo było już całkowicie wypalone w środku, a języki ognia wysoko nad...
Stradunia • Nie ma tu rabatek, klombów, ani ozdobnych krzewów. Jest tylko, a może aż, naturalna bioróżnorodność roślin bagiennych, budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów. Park nad rzeką ma być oazą dzikiej, swobodnie...
Gmina Krapkowice • Gminna spółka Wodociągi i Kanalizacja podsumowała program swojej działalności opracowany na lata 2015-2017. - Oceniam, że założenia tego programu zostały przez nas zrealizowane w 95% - mówi Jerzy Delewicz, prezes...
Coraz bliżej święta • - Nasze plantacje powstały w latach, w których sprzedaż żywych choinek nie była tak rozpowszechniona, jak to się ma obecnie. Pomimo to zainwestowaliśmy w nasadzenia, co po latach okazało się decyzją trafną....
Gmina Gogolin • W ostatnich tygodniach temat wycinki drzew stał się tematem dyżurnym na łamach „Nowin Krapkowickich”. Nie ma co się temu dziwić w kontekście smogu, który zabija kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie w Polsce (smog jest...
Krapkowice • Mieszkańcy gminy od dawna oczekują na punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z prawdziwego zdarzenia. Teraz w mieście powstaną aż dwa – po obu stronach Odry. Gmina otrzymała na ich budowę...
Akcja społeczna • W ramach akcji edukacyjnej „Wiesz czym oddychasz”? towarzystwo ubezpieczeniowe „Aviva” oprócz wielu informacji o zgubnych skutkach działania smogu i sposobach ochrony przed nim oferuje także montaż i uruchomienie...
List • To o czym prorokowałem trzy lata temu odnośnie planów wycinki lip z ulicy Ligonia spełnia się właśnie co do joty. Działania mające na rzecz pozbywanie się z kulturowego krajobrazu Gogolina okazałych i często wiekowych drzew...
Gmina Krapkowice • Głównym założeniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Krapkowice” jest redukcja dwutlenku węgla (CO2) o 20% do 2020 roku, w stosunku do przyjętego roku bazowego (2009) z wyłączeniem emisji z sektora...
Zdzieszowice • Wycinka drzew rosnących wzdłuż ulicy Chrobrego wzburzyła wielu mieszkańców miasta. W tej sprawie oświadczenie też wydała krytykowana za wycinkę burmistrz Sybila Zimerman. Z oświadczenia wynika, że burmistrz Zimerman...
Eko sprzątanie • Ocet był niezawodnym środkiem czystości od pokoleń. Nasze babcie może nie miały naukowego uzasadnienia dla stosowania octu w sprzątaniu, ale robiły to całkiem słusznie. Według badań przeprowadzonych w Japonii, ocet...
EKOZAKUPY • Sieciówki, a nawet dyskonty spożywcze często oferują ubrania w kusząco niskiej cenie. Zakup faktycznie wydaje się niedrogi, chyba że spojrzymy z innej perspektywy... W dniu aktywacji nowej gazetki reklamowej w pobliskim...
Krapkowice • Opuszczone domy, nieużytki, tereny niegdyś wykorzystywane przemysłowo, a dziś zapomniane przez swoich dawnych właścicieli stają się często dzikimi wysypiskami śmieci.  Niestety, wciąż są ludzie, którzy w sposób...
Ekospołeczeństwo • Nasi Czytelnicy są aktywni i nieraz informują nas o zauważonych przez siebie nieprawidłowościach i różnych problemach. Jeden z nich (dane do wiadomości redakcji), przemierzając rekreacyjnie rowerem kilometry...
Nasz ogród • Listopad to idealny czas do tego, aby przygotować nasz ogród na nadchodzące zimowe miesiące. Jeśli jesień rzetelnie przepracujemy w naszym ogrodzie, mniej będziemy mieli w nim roboty wiosną. Poza tym unikniemy wielu...
Transport • Widok barek płynących Odrą z węglem to wciąż rzadkość. Na szczęście po kilkunastu latach przerwy ponownie można przyglądać się rzecznym transportom wypełnionym węglem, które płyną w dół rzeki. Niestety wciąż tylko 0,4%...
Gmina Krapkowice • Ceny za wywóz śmieci osiągają astronomiczne wartości. Niestety w porządkowaniu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi jesteśmy wciąż mentalnie i organizacyjnie kilka dziesięcioleci za krajami...
Rozmowa • Z Magdą Cygan, mieszkanką Brożca, która hobbystycznie prowadzi pasiekę. Pszczoły to w dzisiejszych czasach rzadkość. Zazwyczaj są specjalne zakłady pszczelarskie, które zajmują się tym zawodowo, a u ciebie jest to...
Bobry • Od wieków bobry są niemiłosiernie tępione przez człowieka. Powodem ludzko-bobrzego konfliktu nie są tylko drogocenne przed wiekami futra, mięso i zęby tych zwierząt, ale także walka o terytorium. Bobry obok ludzi jako jedyne...
Krapkowice • Wody opadowe mogą być odprowadzane bezpośrednio do rzeki, ale tylko pod warunkiem, że nie są one zmieszane ze ściekami sanitarnymi. Tak jest w przypadku kanalizacji deszczowej w Krapkowicach, która odprowadza tylko wody...

Strony