Poczekaj na 18

piątek, 18 Lipiec, 2014 - 09:45
Kampania społeczna • Pijany jedenastolatek oraz wyniki naszej akcji w 20 punktach sprzedaży alkoholu rozsianych na terenie powiatu krapkowickiego przekonały nas, że dostępność do napojów alkoholowych osób nieletnich wciąż jest wielkim problemem w naszym lokalnym środowisku. Dlatego właśnie redakcja „Nowin Krapkowickich” postanowiła zorganizować w okresie wakacyjnym (czyli wtedy, kiedy najczęściej ludzie młodzi sięgają po alkohol), kampanię społeczną o zasięgu powiatowym pod hasłem „Poczekaj na 18”.    
 
Celem naszej kampanii jest budowanie świadomości społecznej na temat szkodliwości alkoholu, jeszcze mocniejsze zaakcentowanie potrzeby respektowania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i poprzez te działania próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu. Poprzez edukację chcemy wpłynąć nie tylko na postawę sprzedawców alkoholu, aby regularnie sprawdzali wiek kupującego, ale także zachęcić każdego dorosłego mieszkańca powiatu krapkowickiego do właściwej reakcji, jeśli jest on świadkiem sprzedaży alkoholu osobie poniżej osiemnastego roku życia. 
 
Łatwy dostęp do alkoholu jest jedną z głównych przyczyn sięgania po alkohol przez osoby niepełnoletnie. Jednak zgodnie z polskim prawem sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny lub utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mimo to, jak się okazuje sprzedaż alkoholu nieletnim w Polsce i w powiecie krapkowickim jest stosunkowo częsta. 
 
Chcemy prosić Państwa o symboliczne poparcie naszej kampanii. Wasz podpis będzie dowodem na to, że akceptujecie założenia naszej kampanii i wyznaczone cele, a także jesteście świadomi wagi problemu, z którym wierzymy, że wspólnie chcemy się zmierzyć. Każde „nie” sprzedawcy alkoholu skierowane do osoby nieletniej, która chce kupić alkohol, będzie naszym wspólnym zwycięstwem. Z góry dziękujemy za Wasze poparcie.  
 
 
Z wyrazami szacunku 
w imieniu 
redakcji „Nowin Krapkowickich”
Roman Chmielewski

Dodaj komentarz