Interwencja •  Stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Strzeleczki jest fatalny. Nasz Czytelnik zwrócił się w tej sprawie do wójta Marka Pietruszki z apelem o interwencję... 
Krapkowice • Kilka lat temu na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice, a fińskim właścicielem zakładów papierniczych, dawna wieża zegarowa położona przy ulicy Opolskiej stała się własnością samorządu. Zakłady „Metsa Tissue”...
Powiat krapkowicki • Nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji) przesłał nam pismo jakie otrzymał od Polskiej Spółki Gazownictwa Odział Zakład Gazowniczy w Opolu, w którym został poinformowany o „odmowie przyłączenia do sieci...
Rozwój gminy • Mimo posiadania w pełni uzbrojonych wyróżnionych na szczeblu krajowym i wojewódzkim terenów inwestycyjnych, w Gminie Zdzieszowice od lat nie powstał ani jeden większy zakład przemysłowy, nowa baza logistyczna czy...
Autostrada A4 • Trzech mężczyzn poniosło śmierć na miejscu, a czwarty z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. To wynik wypadku do jakiego doszło we wtorek (1.02) na autostradzie A4 w rejonie Rogowa Opolskiego... 
Krapkowice • Wszystkie trzy stanowią zabytki poprzemysłowe, ale tylko jeden jest własnością samorządu i tylko jeden ma szanse stać się atrakcją turystyczną stolicy powiatu. Trzy dawne piece do wypalania wapna od wielu lat stoją przy...
Piece są trzy - pomysł jest jeden - to o zapomnianych zabytkach w Krapkowicach.Będzie sześć boisk ze sztuczną nawierzchnią w Gminie Krapkowice. Gdzie?Nikt nie chce inwestować w "Zdzichach" - szukamy odpowiedzi dlaczego.Chciał pomóc koledze - stracił...
Interwencja • Nasza Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji) odwiedziła ostatnio dawną siedzibę SPZOZ przy ulicy Szkolnej, w której mieści się szereg gabinetów lekarskich i punktów świadczących usługi medyczne. Jej opinia po tej...
Krapkowice • Do końca listopada bieżącego roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Otmęcie przejdzie gruntowną termomodernizację. Niestety, znaczny wzrost kosztów realizacji tej inwestycji po przetargu wymusił wycofanie środków...
Gwoździce • Policjanci z Krapkowic poszukują właściciela dwóch pistoletów znalezionych w minionym tygodniu na głównej ulicy w Gwoździcach. Jeśli się zgłosi na komendę... otrzyma je z powrotem. Nie chodzi oczywiście o broń palną, ale...
Krapkowice – Otmęt • Po likwidacji linii kolejowej Gogolin – Prudnik cześć infrastruktury około kolejowej przestała być kolejarzom potrzebna. Wśród takich niepotrzebnych obiektów są dworce kolejowe w Krapkowicach i Otmęcie. O...
Gmina Zdzieszowice • Wielka rewitalizacja linii kolejowej E160 na odcinku Kędzierzyn-Opole dobiega końca. Wszystkie najważniejsze zadania zostały już zrealizowane, a do wykonania pozostały rożne pomniejsze prace. Zdzieszowiccy...
Aktywność gospodarcza • W powiecie krapkowickim działa niecałe 3 500 podmioty gospodarcze. Sprawdziliśmy jak obecna sytuacja zdominowanaprzez walkę z epidemią wpływa na aktywność gospodarczą naszych mieszkańców. Niestety okazuje się...
Interwencja Czytelnika • Bardzo niebezpiecznie jest na drodze powiatowej łączącej Żywocice i Pietną z miejscowością Brożec. Nie dosyć, że sporym dyskomfortem jest jazda po betonowej krzywej nawierzchni, co chwilę przerywanej...
Rozmowa • Z Dorotą Barełkowską, nową dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach. Przypomnijmy, że wieloletni dyrektor krapkowickiej stacji sanitarno-epidemiologicznej Kazimierz Łukawiecki przeszedł na...
Dziedzice – Racławiczki • Skontaktował się z nami nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji), który poruszył sprawę dokończenia remontu ulicy Granicznej, która oddziela dwie miejscowości Dziedzice i Racławiczki. Nasz Czytelnik...
Januszkowice • Tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna powinna w tym roku otrzymać nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Gmina zamierza zabezpieczyć w budżecie na jego zakup milion złotych, otrzyma też na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa...
Krapkowice • Budowa nowej komendy Policji przy ulicy Opolskiej spowodowało, że gmina odzyskała swoje pomieszczenia w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Jest już plan jak zagospodarować te popolicyjne pustostany... 
Warszawa – Krapkowice • Sąd Najwyższy oddalił kasacje, wniesione zarówno przez obronę, jak i przez Prokuratora Generalnego, dotyczące wyroków na troje mieszkańców Krapkowic winnych przemocy fizycznej i psychicznej oraz...

Strony