Komputery dla nauczycieli

wtorek, 17 Listopad, 2020 - 08:00

Do szkół ponadpodstawowych w województwie opolskim trafiło właśnie w sumie prawie 4000 laptopów dla wszystkich nauczycieli oraz nowoczesne pomoce naukowe, które będą służyć prowadzeniu nauczania na odległość.

O zakupie komputerów dla nauczycieli w całym regionie zdecydował zarząd województwa opolskiego. - W obecnej sytuacji każdy nauczyciel powinien mieć odpowiedni sprzęt, który umożliwi mu prowadzenie e-lekcji. Postanowiliśmy kupić nauczycielom liceów, szkół zawodowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nowoczesne komputery, z pełnym oprogramowaniem – mówi marszałek Andrzej Buła.

W realizacji tej inicjatywy wzięli udział pracownicy urzędu marszałkowskiego, Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. - Wyposażenie szkół nie należy do naszych zadań, ale postanowiliśmy wesprzeć starostów i burmistrzów. Rzeczywistość pokazuje nam każdego dnia, jak ważna jest współpraca, zwłaszcza w tak trudnych warunkach – mówi wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację. Radna województwa Zuzanna Donath-Kasiura mówi, że dla radnych odpowiedzialność to także troska o jakość nauczania. - Dlatego nauczycielki i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych z całego województwa otrzymają sprzęt wraz z oprogramowaniem, tak potrzebne do zdalnego nauczania - mówi.

Sprzęt dla każdego
Sprzęt zakupiono w ramach dwóch projektów unijnych. Pierwszy - „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!” – objął 41 liceów ogólnokształcących w regionie. Każdy z nauczycieli pracujących w tych szkołach otrzyma komputer z pełnym oprogramowaniem, w wersji pozwalającej na profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zajęć. W sumie to pond 1 600 laptopów. Każda ze szkół dostanie także monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe i zestawy słuchawkowe.

Natomiast w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” kupiono komputery dla szkół zawodowych - ponad 2 000 laptopów i dodatkowo 131 komputerów stacjonarnych. Każda z 54 tego typu szkół otrzyma również, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, specjalistyczne oprogramowanie branżowe do wykorzystania w czasie nauczania zdalnego.

Małgorzata Nogalska, dyrektor Zespołu Szkół w Zdzieszowicach podkreśla, jak duże znaczenie ma fakt, że zapewniono wszystkim nauczycielom odpowiednie narzędzia do pracy. - Laptopy są bardzo dobrej jakości i z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości nauczania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu, za tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji wsparcie - mówi.

e-Liderzy pomogą kolegom
Dodatkowo nauczyciele dostaną wsparcie w postaci szkoleń i konsultacji, dzięki którym będą mogli swobodnie korzystać z nowego zaplecza technicznego. W projektach wyłoniono 40 e-liderów, czyli nauczycieli, którzy swobodnie poruszają się w cyfrowej rzeczywistości i będą wspierać innych swoją wiedzą i doświadczeniem. - Pakiet szkoleń, który otrzymują nauczyciele, nie tylko pozwoli na skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania i uczenia się, ale też umożliwi nauczycielom udział w doskonaleniu zawodowym – mówi dyrektor Małgorzata Nogalska.

Do tej pory na wsparcie szkół w obu projektach wydano ponad 11,5 miliona złotych. Kolejne środki mają zostać przeznaczone m. in. na doposażenie szkół specjalnych. Tylko w powiecie krapkowickim 113 nauczycieli z 4 szkół otrzymało komputery i sprzęt do nauczania zdalnego za kwotę prawie 370 tysięcy złotych.

 

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego:
- Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znalazły się szkoły, a de facto nauczyciele, którzy niemal z dnia na dzień musieli sprostać wymogom kształcenia na odległość. Niejednokrotnie musieli korzystać z prywatnych zasobów, prowadząc e-lekcje. Kupiony przez nas sprzęt i oferowane szkolenia powinny ułatwić im pracę. Wierzę, że wspólnymi siłami sprostamy wymaganiom tego trudnego czasu i nasza młodzież będzie mogła kształcić się na europejskim poziomie.

 

 

 

 

 

 


 

Galeria: 

Dodaj komentarz