Regulamin I Plebiscytu

wtorek, 7 Styczeń, 2014 - 21:30

Regulamin Pierwszego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2013 roku Powiatu Krapkowickiego.

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto kupi „Nowiny Krapkowickie” i dostarczy do redakcji „Nowin” wycięte kupony, wydrukowane w gazecie. Kupony kserowane lub powielane w jakikolwiek inny sposób, są nieważne i nie będą traktowane jako oddany głos.

2. Na kuponie powinny znajdować się: imię, nazwisko oraz klub sportowca i/lub trenera roku, na których został oddany głos. Każdy głosujący, który chce wziąć udział w losowaniu nagród, może również umieścić na kuponie swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu.

3. Każdy głosujący może oddać nieograniczoną liczbę głosów na swoich kandydatów do tytułu „Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2013 roku”. Jeden kupon będzie traktowany jako jeden głos na wskazanego sportowca i/lub trenera.

4. Głos można oddać także za pomocą SMS (koszt 1,23 zł) wysłanego na numer dostępny na portalu internetowym www.naszekrapkowice.pl. Każdy z głosujących może wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów – głosów na swoich kandydatów. Każdy SMS będzie traktowany jako jeden głos na wskazanego sportowca i/lub trenera.

5. Lista kandydatów w I Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2013 roku, ostatecznie zamknięta dnia 3 stycznia 2014 roku, jest dostępna w kolejnych wydaniach „Nowin Krapkowickich” oraz na stronach internetowych: www.nowinykrapkowicie.pl oraz www.naszekrapkowice.pl

6. Kupony są przyjmowane w redakcji „Nowin Krapkowickich”, można je także wysłać na adres: „Nowiny Krapkowickie”, ul. Moniuszki 1, 47-300 Krapkowice, najpóźniej do dnia 12 lutego 2014 roku, do godziny 16.00.
W przypadku kuponów przesłanych pocztą liczy się godzina dostarczenia ich do Redakcji, a nie data stempla pocztowego. Kupony dostarczone przez głosujących lub pocztę po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w głosowaniu, ani przy losowaniu nagród.
Termin 12 lutego 2014 roku do godziny 16.00 obowiązuje także w przypadku głosowania za pomocą SMS.

7. Uroczysta gala podsumowująca I Plebiscyt odbędzie się 13 lutego 2014 roku o godzinie 18.00 w Krapkowickim Domu Kultury. Podczas gali przyznane zostaną wyróżnienia 10 najpopularniejszym sportowcom i 5 najpopularniejszym trenerom powiatu krapkowickiego.  

8. Osoby oddające swój głos w I Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2013 roku, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Wydawnictwo „MIRAMAR” Roman Chmielewski, Krapkowice, ul. Moniuszki 1 tylko na potrzeby przeprowadzanego plebiscytu. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku. Nr 101, poz.926 ze zmianami).

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz