Burmistrzowie Hitlera

wtorek, 16 Kwiecień, 2019 - 12:54

W stronę wojny • Po przedstawieniu ogólnego tła rozwoju ruchu nazistowskiego na Śląsku, dziś skupimy się na miejscowych komórkach NSDAP i tworzących je ludziach. Prześledzenie struktur administracji lokalnej w okresie nazistowskim jest o tyle trudne, że były one dość zmienne pod względem personaliów, funkcji i kompetencji. Z jednej strony istniały urzędy tradycyjnej administracji: burmistrzowie (Büburgemeister), starostowie (Landrat) i różni urzędnicy. Z drugiej strony, istniały równoległe struktury partyjne NSDAP.

W latach 1933-1939 kilkakrotnie zmieniały się ich wzajemne relacje. Okresowo Kreisleiter NSDAP mógł być jednocześnie starostą, a Ortsleiter – burmistrzem. Innym razem było to absolutnie wykluczone. Przez pewien czas funkcje te były od siebie niezależne i miały się uzupełniać, jednak zasadniczo funkcjonariusz partyjny górował „mocą sprawczą” nad administracyjnym. Podczas wojny stanęło w końcu na tym, że realną władzę sprawowali funkcjonariusze NSDAP, a funkcje burmistrza i starosty niemal zanikły.

 

 

To jest część artykułu.
Całość możesz przeczytać w Nowinach Krapkowickich w wydaniu papierowym lub w wersji elektronicznej.

kup e-wydanie
Autor: 
Szymon Kliszewski

Dodaj komentarz