Radna Matuszek obroniona

wtorek, 11 luty, 2014 - 17:15
Gogolin • Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz Michałowski wycofał wniosek do Rady Miejskiej w Gogolinie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Klaudią Matuszek. Stało się tak na wniosek burmistrza Joachima Wojtali już podczas pierwszego zebrania specjalnejj komisji Rady Miejskiej (11.02), mającej zbadać okoliczności zwolnienia radnej.
 
Szczegóły w następnym wydaniu "Nowin Krapkowickich"
 
 
Autor: 
Roman Chmielewski

Dodaj komentarz