35- lecie przyjaźni

środa, 27 Czerwiec, 2012 - 13:15

Krapkowice • Uroczystość 35-lecia działalności Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach miała bardzo wzruszający charakter. Dyrektorka szkoły – Irena Mocek zaprosiła na scenę przedstawicieli wszystkich placówek, urzędów oraz firm prywatnych, którzy przez lata wspierali szkołę i wręczyła im czerwoną różę w ramach podziękowania.

- Państwa hojność i zaangażowanie zostanie w sercach wielu ludzi. Wiem, że słowo „dziękuję” to za mało. Dobro, które niesiecie, niech do was wraca – powiedziała wyrażając swoją wdzięczność. Wyrazy uznania za pracę oraz prezenty na ręce dyrektorki złożyli przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawiciele władz powiatu i miasta. – To rzadka okazja, kiedy przychodzi się do solenizanta i dostaje się kwiatka. Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje na ręce pani dyrektor. To jest szkoła, która uczy uśmiechu na całe życie. To szkoła przyjazna uczniom. Tu nie liczą się wyniki, statystyki, ale zadowolenie – powiedział starosta Maciej Sonik. Podziękowania za pracę i trud otrzymali także wszyscy pracownicy szkoły – obecni i emerytowani, bez których szkoła byłaby zupełnie inna. – Klimat naszej szkoły tworzą ludzie wrażliwi na potrzeby innych – podkreślała dyrektorka Mocek. Pierwszą część uroczystości zakończył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krapkowickiego Domu Kultury. Potem nastąpił przemarsz do budynku szkoły, na czele którego szła orkiestra oraz władze samorządowe z kierownictwem placówki.

(AN)

Z historii szkoły….
Mija 35 lat od kiedy w Krapkowicach uruchomiono samodzielną specjalistyczną placówkę zajmującą się kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Początkowo uczniowie ci dojeżdżali do Kędzierzyna i Opola. Było to ogromnie męczące dla nich i ich rodziców. Dopiero w roku szkolnym 1969/70 przy szkole gminnej w Krapkowicach (obecnie szkoła podstawowa nr 1) zorganizowano wyodrębnione trzy klasy specjalne. W roku 1974 szkoła specjalna została przeniesiona do budynku szkoły podstawowej nr 2. Po reorganizacji powiatów w roku 1975 przydzielono szkole specjalnej budynek po szkole parafialnej, w którym się obecnie mieści. Otwarcie szkoły jako samodzielnej placówki odbyło się 13 marca 1977 roku. 20 maja 1998 roku nadano szkole imię Juliana. Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkołę jest powiat krapkowicki. 30 czerwca 1999 roku uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego powołano w miejsce Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 6 Zespół Szkół Specjalnych, w którego skład wchodziła: 6-letnia szkoła podstawowa specjalna oraz gimnazjum specjalne. W 2006 r. uruchomiono trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2011 wyodrębniono w zespole oddział dla dzieci z autyzmem. Zespół Szkół Specjalnych swoją ofertą obejmuje pięć gmin: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Strzeleczki i Walce. W kończącym bieżącym roku szkolnym uczy się w szkole 59 uczniów z różnego typu niepełnosprawnościami w tym również z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracuje tu 22 nauczycieli, trzy pomoce nauczycieli oraz trzy pomoce nauczycieli pracujące w ramach stażu z PUP, trzech pracowników administracji i trzech pracowników obsługi.

(neo)

Galeria: