Aby wszyscy byli jedno

środa, 5 Marzec, 2014 - 08:00
Śląski punkt widzenia • Jedność realizuje się wszędzie tam, gdzie ludzie mają wspólne poglądy i wartości. Pierwszą wspólnotą, w której można i powinno się osiągnąć jedność, jest rodzina. Jedność grup społecznych buduje wspólna historia i kultura. Wymienić można wiele wspólnot i organizacji szukających jedności swoich członków. W naszym przypadku wspólne dla wszystkich jest to, że żyjemy w jednym czasie na jednej śląskiej ziemi. Nie zmienimy różnorodnej historii ani różnych interesów ludzi żyjących na Śląsku. Jednak każdy człowiek dobrej woli chce dobra tej ziemi i wspólnoty, w której żyje. W sposób szczególny uświadomiliśmy to sobie na pogrzebie śp. Dietera Przewdzinga.
 
Tak jak kilka tysięcy osób, biorących udział w Jego pogrzebie, z uwagą wysłuchałem kazania ks. prałata Józefa Jureczki. Ksiądz prałat mówił o Zmarłym, nietuzinkowym burmistrzu Zdzieszowic, że niemal całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz gminy, był jej ojcem i powiernikiem mieszkańców, którzy ze swoimi problemami mieli do niego dostęp o każdej porze dnia i nocy.
W kazaniu, prałat zaakcentował szczególny sposób witania ludzi przez śp. Dietera – „Witaj Przyjacielu”. Z tym powitaniem spotykaliśmy się wielokrotnie, ale niewielu wiedziało, że życzeniem śp. Dietera było, aby wszyscy jego Przyjaciele stanowili jedno. To nie było takie proste, bowiem jak wiemy z Ewangelii św. Jana – samo się nie spełnia. Jako człowiek bardzo pobożny, którą to cechę podkreślał ks. Jureczko, śp. Dieter żył w zgodzie z przesłaniem wynikającym z Ewangelii i nauk Jana Pawła II, który nas nauczał, że „jedność jest darem, ale także powinnością, ponieważ została nam zadana”. My, rodzimi Ślązacy, mamy szczególny obowiązek dbania o ziemię, w której spoczywają nasi przodkowie, pamiętając przy tym, że od wieków jesteśmy solą tej ziemi. Śląskich problemów nie rozwiąże jednak w pojedynkę żadna grupa lub organizacja.
To jest część artykułu.
Całość możesz przeczytać w Nowinach Krapkowickich w wydaniu papierowym lub w wersji elektronicznej.

kup e-wydanie
Autor: 
Bernard Sojka

Dodaj komentarz