Nieuchronne zakończenie i… ekspansja

wtorek, 19 Wrzesień, 2023 - 15:47

KRAPKOWICE • Ekipy gminnej spółki Wodociągi i Kanalizacja pracują przy kanalizacji rejonu ulic Słonecznej i Wapiennej w Krapkowicach. Do sieci podłączonych zostanie tu ponad 20 nieruchomości. To ostatni taki rejon na kanalizacyjnej mapie stolicy powiatu.

Z dołu do góry

- W tym roku postanowiliśmy skanalizować posesje leżące po obu stronach ulicy Słonecznej. Budujemy tu kolektor kanalizacyjny z przepompownią ścieków oraz odcinek kanalizacji tłocznej pozwalający pokonać występujące tu różnice terenu – tłumaczy na placu budowy Piotr Wiora, prezes WiK Krapkowice. Ulica Słoneczna położona jest niżej w stosunku do głównej ulicy Wapiennej, dlatego właśnie niezbędne jest aby ścieki tłoczone były z najniżej położonych posesji ulicy Słonecznej w kierunku ul. Wapiennej. Koszt tego przedsięwzięcia to około miliona złotych, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki WiK Krapkowice i potrwa mniej więcej do lipca przyszłego roku.

Tylko Kórnica

- Sukcesywnie dopinamy wszystkie inne zaległości, tak aby Krapkowice było w 100% skanalizowane. Jeśli chodzi o miasto to może jeszcze około dwa procent nieruchomości nie jest podłączonych do kanalizacji. Podobnie rzecz się ma z terenami wiejskimi Gminy Krapkowice, z sołectw które jeszcze nie są skanalizowane pozostała jedynie Kórnica i jakieś pojedyncze domostwa na przykład w Żużeli – wymienia nasz rozmówca. Jednak jeśli chodzi o tak dużą wioskę jak Kórnica jej skanalizowanie kosztować może kilka, a nawet kilkanaście milionów złotych, aby obniżyć koszt tego przedsięwzięcia i zracjonalizować sieć planuje się skorzystać z istniejącej magistrali kanalizacyjnej, która łączy oczyszczalnię ścieków w Krapkowicach z Gminą Strzeleczki. Zadanie to ma zostać sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Będzie ekspansja na nowe tereny

Nieuchronny koniec kanalizacji terenów zabudowanych miasta i gminy Krapkowice nie oznacza jednak tego, że spółka WiK zajmie się teraz tylko ich administrowaniem. W planach jest kanalizowanie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje. – Chcemy kontynuować kanalizację Osiedla Kwiatów w kierunku Steblowa. Póki co czekamy na zakończenie spraw formalnych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który jest właścicielem tych terenów. Od KOWR-u i  musimy otrzymać pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych na polach uprawnych dzierżawionych przez rolników – mówi Piotr Wiora. Jeśli w tym rejonie miasta zabudowa mieszkaniowa będzie realizowana w takim tempie za kilka lat znikną pola uprawne do tej pory dzielące Krapkowice i Steblów. 

Kwiatów i Zielone  - priorytety

Kolejnym terenem, na którym ma burzliwie rozwijać się budownictwo mieszkaniowe jest Osiedle Zielone, ciągnące się wzdłuż drogi krajowej nr 45 w Krapkowicach. Tu również spółka WiK zamierza uzbrajać teren w sieć wodociągowo-kanalizacyjną. – Na to duże zadanie również musimy jednak poszukać pieniędzy zewnętrznych. Na Osiedlu Zielonym zrealizowaliśmy już pierwszy etap związany z kanalizacją, a drugi etap jest już po pozwoleniu na budowę. Obie te inwestycje – na Osiedlu Kwiatów i na Zielonym traktujemy priorytetowo ze względu na rozwój miasta – kończy prezes WiK Krapkowice.  

 

Galeria: 
To jest część artykułu.
Całość możesz przeczytać w Nowinach Krapkowickich w wydaniu papierowym lub w wersji elektronicznej.

kup e-wydanie
Autor: 
Roman Chmielewski

Dodaj komentarz