Tylko u nas: Macha bez cenzury

wtorek, 1 Lipiec, 2014 - 14:00
Poniżej publikujemy kompletną wersję (nie ocenzurowaną - jak w innym tygodniku) listu przewodniczącego klubu radnych Mniejszości Niemieckiej w Radzie Powiatu Krapkowickiego w sprawie wykonania przez obecny zarząd budżetu powiatu krapkowickiego za 2013 rok.
 
List • Na sesji Rady Powiatu (tak zwanej absolutoryjnej) w dniu 16 czerwca tego roku dokonano podsumowania pracy Zarządu Powiatu w 2013 roku, głównie na podstawie  wykonania budżetu powiatu za ten rok. Radni Mniejszości Niemieckiej dokładnie analizując  dynamikę dochodów i wydatków majątkowych, czyli wskaźników bardzo istotnych dla rozwoju powiatu, stwierdzili ich znaczne obniżenie w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na początku 2013 roku. W efekcie dochody majątkowe stanowiły zaledwie 5% wszystkich dochodów, gdyż między innymi nie zrealizowano sprzedaży mienia na kwotę 3,5 miliona złotych. Na przykładzie procedowania sprzedaży tak zwanego PCM, zarząd wykazał się dużą nieudolnością, gdyż po trwających siedem miesięcy negocjacjach, oferent który wygrał przetarg, zrezygnował z kupna nieruchomości. Tymczasem starosta Sonik, już na początku ubiegłego roku, szumnie obiecywał mieszkańcom około 100 nowych miejsc pracy w ramach nowej inwestycji na byłym PCM. 
Natomiast wydatki majątkowe (czytaj realizacja inwestycji) w 2013 roku, wykonane zostały w 41,5% planu początkowego, a to stanowi jedynie 9,45% wydatków powiatu ogółem. Jest to jeden ze słabszych wyników w minionym 15-leciu naszego powiatu.
 
 
To jest część artykułu.
Całość możesz przeczytać w Nowinach Krapkowickich w wydaniu papierowym lub w wersji elektronicznej.

kup e-wydanie
Autor: 
Albert Macha

Dodaj komentarz